*   Adam zengin olamaz, zengin adam olamaz.
*   Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.
*   At ölür, nalı kalır; yiğit ölür, namı kalır.
*   At adımına göre değil, adamına göre yürür.
*   Ağaç ne kadar uzasa da göğe değmez.
*   Ağaç yaş iken eğilir.
*   Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.
*   Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.
*   Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır.
*   Akıllı olup tembel ise ikaz et, akılsız olup da çalışkan ise dikkat et.
*   Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
*   Akacak kan damarda durmaz.
*   Arayan belasını da devasını da bulur.
*   Arayan bulur, inleyen ölür.
*   Ak akçe karagün dostudur.
*   Ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz.
*   Ağır kazan geç kaynar.
*   Ağlayanın malı, gülene hayır etmez.
*   Aç koyma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
*   Ah yerde kalmaz. 
*   Ata binen, nalını mıhını arar.
*   Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
*   Alış-veriş başka, dostluk başkadır.
*   Acele işe şeytan karışır.
*   Ata da soy gerek, ite de.
*   Ardıcın közü, yalancının sözü olmaz.
*   Ar eden, kar etmez. 
*   Arsız erimez, çayır çürümez.
*   Arkalı köpek kurdu boğar.
*   Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.
*   Aca dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.
*   Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.
*   Ağır harman geç kalkar.
*   Acıyan çok ama, ekmek veren yok.
*   Arayan Mevla’sını da bulur, belasını da.
*   Aç aman bilmez.
*   Aç it duvarı deler.
*   Aç ile arkadaş olma, yemem der de sömürür.
*   Aç ayı oynamaz.
*   Aç kurt insana saldırır.
*   Aç tavuk rüyasında kendini darı anbarında görür.
*   Adamak kolay, ödemek güçtür.
*   Ak koyunun kara kuzusu da olur.
*   Akan su yosun tutmaz.
*   Akıl akıldan üstündür.
*   Akıl yaşta değil baştadır.
*   Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
*   Alışmış kudurmuştan beterdir.
*   Altın anahtar her kapıyı açar.
*   Altın yere düşmeyle değer kaybetmez.
*   Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.
*   Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
*   Aç köpek fırın deler.
*   Acın koynunda ekmek eğlenmez.
*   Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
*   Acın karnı doyar gözü doymaz.
*   Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir altından olsa çulu.
*   Ağalık vermeyle, yiğitlik vurmayla olur.
*   Adam yokluğunda, keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
*   Ahmak misafir evsahibini ağırlar.
*   Ayıdan post, gavurdan dost olmaz.
*   Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
*   At binenin, kılış kuşananındır.
*   At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
*   Atlar tepişir arada eşekler kalır.
*   Atın ölümü arpadan olsun.
*   At sahibine göre kişner.
*   At yedi günde, it yediği günde belli olur.
*   Ata et, ite ot verilmez.
*   Ateş düştüğü yeri yakar.
*   Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
*   Atı alan Üsküdar'ı geçer.
*   Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
*   Ayağını yorganına göre uzat.
*   Azan mevlasını da bulur, belasını da.
*   Azman olma, uzman ol.
*   Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur.
*   Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
*   Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı.
*   Bağa gir izin olsun ki, yemeye yüzün olsun.
*   Balık baştan kokar.
*   Bir deli bir kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.
*   Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.
*   Bir korkak bir orduyu bozar.
*   Bir koyundan iki post çıkmaz.
*   Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.
*   Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur.
*   Bekara karı boşamak kolay gelir.
*   Bedava sirke baldan tatlıdır.
*   Bir mıh bir nal, bir nal bir at, bir at bir er, bir er bir vatan kurtarır.
*   Bir ekmek, dokuz aç; durma ordan kaç.
*   Bir evde düzen olunca düzenbazlık olmaz.
*   Bir gemide iki kaptan olmaz.
*   Bir sürüye bir kurt yeter.
*   Bir göz ağlarken bir göz gülmez.
*   Ben ağa, sen ağa; bu ineği kim sağa?
*   Bir taşla iki kuş vurulmaz.
*   Bir ye, bin şükret.
*   Biri yer, biri bakar kıyamet ondan kopar.
*   Bizim gelin bizden kaçar, ele başını açar.
*   Besle kargayı, oysun gözünü.
*   Benim oğlan bina okur, döner döner gene okur.
*   Borcunu bilmeyen, namusunu bilmez.
*   Battı balık yan gider.
*   Bin dost az, bir düşman çok.
*   Bir adamın karısı, o adamın yarısıdır.
*   Bal tutan parmağını yalar.
*   Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.
*   Bakmakla usta olunsaydı, kediler kasap olurdu.
*   Başsız evin köpeği çok havlar.
*   Bir çiçekle bahar gelmez.
*   Bir çöplükte iki horoz ötmez.
*   Bildiğinin bir huyu, bilmediğinin bin huyu olur.
*   Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
*   Borçlu ölmez, benzi sararır.
*   Beş parmağın beşi bir değil.
*   Beyazın adı var, esmerin tadı var.
*   Beyden doğan, bey olur.
*   Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asıldan al.
*   Bıçak kadar boyu var, türlü türlü huyu var.
*   Bilen de konuşur, bilmeyen de.
*   Biliyordun kıçının huyunu, niye içtin mercimeğin suyunu?
*   Bilmediğin lafa karışma.
*   Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.
*   Bıçak yarası unutulur, dil yarası unutulmaz. 
*   Bıçak sapını kesmez.
*   Bağdat'a pirince gideyim derken, evdeki bulgurdan olma.
*   Bahanesiz dost köyüne varılmaz.
*   Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
*   Bin bilsen de, bir bilene danış.
*   Bin ölçüp, bir biçmeli.
*   Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
*   Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.
*   Bir musibet bin nasihatten iyidir.
*   Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
*   Boğulursan büyük suda boğul.
*   Borç yiğidin kamçısıdır.
*   Boş duranı Allah da sevmez, kulu da.
*   Bugün bana ise, yarın sana.
*   Bugünün işini yarına bırakma.
*   Bülbülün çektiği, dili belasıdır.
*   Bülbülü altın kafese koymuşlar, "vatanım" demiş.
*   Büyük lokma ye ama büyük konuşma.
*   Cömert derler, maldan ederler; yiğit derler, candan ederler.
*   Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
*   Cahil kendinin düşmanıdır, başkasına nasıl dost olur?
*   Cahil dostun olacağına, alim düşmanın olsun.
*   Cami ne kadar büyük olsa da, imam bildiğini okur.
*   Can boğazdan gelir.
*   Can çıkar, huy çıkmaz.
*   Çamura taş atma, üstüne sıçrar.
*   Can çıkmadan ümit kesilmez.
*   Cenabetten keramet umulmaz.
*   Cihanı yakan zulümdür, kazma-kürek değil.
*   Çok gezilen yerde ot bitmez.
*   Çakalsız köy olmaz.
*   Çok arpa atı çatlatır.
*   Çok söyleme arsız olur, çok verme hırsız olur.
*   Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.
*   Çam sakızı çoban armağanı.
*   Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yerde görünme.
*   Çocuktan al haberi.
*   Çürük tahta mıh tutmaz.
*   Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
*   Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar.
*   Damlaya damlaya göl olur.
*   Davetsiz gelen döşeksiz oturur. 
*   Davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir.
*   Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.
*   Değneği yiyenle sayan bilir.
*   Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
*   Deli söylemiş de akıllı oynatmış.
*   Demir nemden, insan gamdan çürür.
*   Demir tavında dövülür.
*   Denize düşen yılana sarılır.
*   Derdini söylemeyen derman bulamaz.
*   Dereyi görmeden paçayı sıvama.
*   Deveyi yardan atlatan bir tutam ottur.
*   Dibi görünmeyen sudan geçme.
*   Dinsizin hakkından imansız gelir.
*   Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez.
*   Dost acı söyler.
*   Dost kötü günde belli olur.
*   Dost başa, düşman ayağa bakar.
*   Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.
*   Düşenin dostu olmaz.
*   Eğreti ata binen tez iner.
*   Ekmek Hıdır’ın su Bedir’in, yiyin için kudurun.
*   Ekmek elden su gölden.
*   Emeksiz yemek olmaz.
*   El ağzına bakan karısını tez boşar.
*   Ele verir talkını kendi yutar salkımı.
*   El sözü harman tozu.
*   Er kocar gönül kocamaz.
*   Eline, diline, beline mukayyet ol.
*   Erkek sel, kadın göl.
*   Erkek söyler, kadın dinler.
*   Evinde yok bulgur aşı, kendi gezer bölük başı.
*   El öpmeyle dudak aşınmaz.
*   Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır.
*   Eşeğini övmeyen çerçi olmaz.
*   Eşek çamura düşünce, sahibinden yiğidi olmaz.
*   Evvel can, sonra canan.
*   Ev alma, komşu al.
*   El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır.
*   Eceli gelen köpek cami duvarına işer.
*   Eğri oturup, doğru konuşalım.
*   Eken biçer, konan göçer.
*   Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.
*   El elden üstündür.
*   El ağzı ile çorba içilmez.
*   El elin eşeğini türkü çağırırak arar.
*   Elin ile koymadığını kaldırma.
*   Eli dar olanın dili kısa olur.
*   Emanet ata binen tez iner.
*   Fazla naz aşık usandırır.
*   Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.
*   Fukara oklavayı hacetten sayar.
*   Gafleti çok olanın devleti yok olur.
*   Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
*   Geçtiğin köprüleri yakma.
*   Gem almayan atın ölümü yakındır.
*   Gelin binmiş deveye, gör kısmeti nereye.
*   Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı.
*   Gelen geçer, konan göçer.
*   Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
*   Güzel bürünür, çirkin görünür.
*   Güzeli herkes sever.
*   Gülün dostu dikendir.
*   Güzellik görenin gözündedir.
*   Gün ola, harman ola.
*   Gitti ağalar paşalar, kellere kaldı köşeler.
*   Gizliden gebe kalan, aşikare doğurur.
*   Görünen köy kılavuz istemez.
*   Gülme komşuna, gelir başına.
*   Güneş giren eve hekim girmez.
*   Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.
*   Haddini bilmeyene haddini bildirirler.
*   Hain olan korkak olur.
*   Hamama giren terler.
*   Hak dedikten sonra, akan sular durur.
*   Hak ol ki, pak olasın.
*   Haklı hakkından vazgeçmez.
*   Haklı haksızı Bağdat’tan çevirir.
*   Halep orada ise arşın burada.
*   Hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır.
*   Helal mal kaybolmaz.
*   Haram harama gider.
*   Havlayan köpek ısırmaz.
*   Havlamasını bilmeyen it, sürüye getirir kurt.
*   Hem suçlu, hem güçlü.
*   Harman yel ile, düğün el ile.
*   Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar, ya çiyan.
*   Herkes ettiğini bulur.
*   Hısımı hısım yapan da avrat, hasımı hasım yapan da. 
*   Hırsıza anahtar gerekmez.
*   Haramın binası olmaz.
*   Hocanın yap dediğini yap, yaptığını yapma.
*   Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
*   Huylu huyundan vazgeçmez.
*   Haydan gelen huya gider.
*   Hazıra dağ dayanmaz.
*   Hasta yatan değil, eceli gelen ölür.
*   Hem kız, hem baldırı düz, hem de ucuz olurmu?
*   Her işte bir hayır vardır.
*   Her koyun kendi bacağından asılır.
*   Her kuşun eti yenmez.
*   Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
*   Horuzu çok olan köyün sabahı geç olur.
*   Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
*   Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
*   Isıracak it dişini göstermez.
*   Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
*   İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara.
*   İt ite buyurur, it de kuyruğuna.
*   İti an, çomağı hazırla.
*   İyi insan lafının üstüne gelir.
*   İyilikle uslanmayanın sonu kötektir.
*   İşi olmayanın, aşı olmaz.
*   İşleyen demir ışıldar.
*   İt yatağında ekmek ufağı aranmaz
*   İyi olursa bahtından, kötü olursa bizden bilirler.
*   İyiden kötülük gelmez.
*   İyilik et, denize at; balık bilmezse, Halık bilir.
*   İt ile çuvala, kedi ile kilere girilmez.
*   İyilik et kele, öğünsün ele.
*   İt iti ısırmaz.
*   İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
*   İki at bir kazığa bağlanmaz.
*   İnanma dostuna, saman koyar postuna.
*   İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde yaşar.
*   İnsan göre göre, hayvan süre süre alışır.
*   İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.
*   İnsan olmayan, insan kadrini bilmez.   
*   İki cambaz bir ipte oynamaz.
*   İki dinle bir söyle. 
*   İki eğriden bir doğru çıkmaz.
*   İnsan kocar, gönlü kocamaz.
*   İp inceldiği yerden kopar.
*   İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
*   Kabadayı tükürdüğünü yalamaz.
*   Kap sirkeye göredir.
*   Kafirden hacı, elden bacı olmaz.
*   Kalem kılıçtan üstündür.
*   Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.
*   Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş.
*   Karnının doymayacağı yere, açlığını bildirme.
*   Kasap et derdinde, koyun can derdinde.
*   Kaşıkla verip, sapıyla gözünü çıkarma.
*   Katıra "baban kim?" demişler, "dayım at" demiş.
*   Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
*   Kazma kuyuyu, kazarlar kuyunu.
*   Kel yanında kabak anılmaz.
*   Keçinin canı sopa isteyince, çobanın değneğine sürtünür.
*   Kendi düşen ağlamaz.
*   Keskin sirke küpüne zarar.
*   Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz.
*   Kılıç kınını kesmez.
*   Kırk hırsız bir çıplağı soyamaz.
*   Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
*   Kızını dövmeyen dizini döver.
*   Kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi.
*   Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
*   Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
*   Köpeğe dalaşmaktansa, çalıyı dolaşmak hayırlıdır.
*   Köpeklerin duası kabul olsa, gökten kemik yağar.
*   Köpeksiz köy buldu, değneksiz gezer.
*   Köprüyü geçene kadar, ayıya dayı de.
*   Körler sağırlar birbini ağırlar.
*   Körle yatan şaşı kalkar.
*   Kötü tarlanın verdiğini, yiğit kardeş vermez.
*   Kurt kocayınca, köpeğin maskarası olur.
*   Kurt kuzu kaptığı yeri dokuz defa yoklar.
*   Kurunun yanında yaş da yanar.
*   Kibirin hasmı Allah’tır.
*   Kar, zararın kardeşidir.
*   Kuştan korkan, darı ekmez.
*   Kötü çamın kozalağı çok olur.
*   Kitaplar soğuk ama güvenilir dostlardır.
*   Lafla peynir gemisi yürümez.
*   Leyleğin ömrü lak lak ile geçer.
*   Lokma karın doyurmaz, şefaat artırır.
*   Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
*   Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
*   Merd-i Kıpti şecaat arzederken sirkatin söyler.
*   Mızrak çuvala sığmaz.
*   Malına mukayyet ol, komşunu hırsız çıkarma.
*   Meyve veren ağaç taşlanır.
*   Namazda meyli olanın, kulağı ezanda olur.
*   Nasihat vereceğine para ver.
*   Ne ekersen onu biçersin.
*   Ne verirsen elinle, o gider seninle.
*   Okumayı sevmeyene dokuz hoca az.
*   Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.
*   Öfke gelir gider, kelle gider gelmez.
*   Öfle ile kalkan zarar ile oturur.
*   Öksüz kuzu, toklu olmaz.
*   Öküzün altında buzağı arıyor.
*   Ölmüş at arar, nalını sökmeğe.
*   Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
*   Ölenle ölünmez.
*   Öl benim için, öleyim senin için.
*   Öldüğüne bakmaz da, koz ağacından tabut ister.
*   Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar.
*   Para insana dil, elbise insana yol öğretir.
*   Parasız pazara, kefensiz mezara gidilmez.
*   Paraya nereye gidiyorsun demişler, çoğun olduğu yere demiş.
*   Para parayı çeker.
*   Pire itte, bit yiğitte olur.
*   Pis boğaz ile boş boğaz, beladan kurtulmaz.
*   Rüzgar eken, fırtına biçer.
*   Sabreden derviş, muradına ermiş.
*   Sakalda keramet olsa, keçi şehlik ederdi.
*   Sakla samanı, gelir zamanı.
*   Saman elin ise, samanlık senin.
*   Sayılı koyunu kurt kapmaz.
*   Sen kendini övme, el seni övsün.
*   Sinek küçük ama mide bulandırır.
*   Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herif düşmanı.
*   Sopayı yiyen eşek atı geçer.
*   Söyle arkadaşını, söyleyeyim sana seni.
*   Söyleme dostuna, söyler dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
*   Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar.
*   Söz büyüğün, sus küçüğün.
*   Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkarır.
*   Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
*   Su akarken testini doldur.
*   Seli gider, kumu kalır.
*   Soyunu unutanın cenazesini soysuzlar kaldırır.
*   Sen eşek olursan, semer vuran çok olur.
*   Sırrını düşman bilmesin dersen, dostuna açma.
*   Söz gümüş ise sükut altındır.
*   Söz dinleyen, söz verenden uz gerek.
*   Söyleyene değil, söyletene bak.
*   Söyleme sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
*   Sekiz aptal, dokuz kaşığı boş bırakmaz.
*   Su uyur, düşman uyumaz.
*   Su akmadıkça durulmaz.
*   Su testisi su yolunda kırılır.
*   Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
*   Sürüden ayrılanı kurt kapar.
*   Taşıma su ile değirmen dönmez.
*   Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
*   Tavşan dağa küsmüs, dağın haberi olmamış.
*   Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
*   Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
*   Tereciye tere satılmaz.
*   Tavuk suyu içer, Allah’a bakar.
*   Tilkinin dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.
*   Tek taştan duvar olmaz.
*   Tok açın halinden anlamaz.
*   Tok ağırlaması güçtür.
*   Topalla gezen aksama öğrenir.
*   Ucuz etin yahnisi yenmez.
*   Ucuz alan pahalı alır.
*   Ummadığın taş baş yarar.
*   Umut fakirin ekmeğidir.
*   Un elekten, çamur bilekten geçer.
*   Uysal atın çiftesi pek olur.
*   Ufak suda balık kendini büyük sanır.
*   Üzüm üzüme baka baka kararır.
*   Üzümünü ye, bağını sorma.
*   Vakit nakittir.
*   Vakitsiz öten horuzun başını keserler.
*   Varsa pulun, herkes kulun, yoksa pulun, dardır yolun.
*   Veren el, alan elden üstündür.
*   Yaş kesen, baş kesen iflah olmaz.
*   Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
*   Yalnız kuş, yuva yapmaz.
*   Yanlış hesap Bağdat'tan döner.
*   Yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder.
*   Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
*   Yazın eli yaş olanın, kışın ağzı yaş olur.
*   Yiğidi öldür, hakkını yeme.
*   Yenenle yanana bir şey dayanmaz.
*   Yemeye hazır dayanmaz.
*   Yıkılan güreşe doymaz.
*   Yol üstüne bostan ekme el için, kocalıkta avrat alma el için.
*   Yol yürümeyle, borç ödemeyle biter.
*   Yola giden yorulmaz.
*   Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
*   Yavuz itin sonu uyuz olur. 
*   Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.
*   Yürük at yemini, yavuz it ününü artırır.
*   Yatan aslandan, gezen tilki iyidir.
*   Yüz versen astar ister.
*   Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.
*   Yılanın soktuğunu akrep de sokar.
*   Yal yiyen it, yüzünden belli olur.
*   Yedisinde neyse, yetmişinde de o olur.
*   Yiğidin anası çabuk ağlar.
*   Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
*   Zorla güzellik olmaz.
*   Zora dağlar dayanmaz.
*   Zehirden şifa, kahpeden vefa beklenmez.
*   Zararın neresinden dönersen kardır.
*   Zaman sana uymazsa, sen zamana uy.
*   Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz yolda şaşırır.